Over Mij

Gea Wessels-Kleinjan

Als uitvaartspreker/ritueelbegeleider help ik je met liefde om vorm en inhoud te geven aan een afscheid dat bij je past en recht doet aan het leven van je dierbare.

Gea Wessels-Kleinjan

Mijn verhaal

Mijn naam is Gea Wessels-Kleinjan.

Samen met mijn man heb ik drie, inmiddels volwassen, kinderen en wonen we in Daarle.

Met veel plezier ben ik al vele jaren kleuterjuf op een basisschool.

Elke schooldag verhalen horen van kinderen die aan het begin van hun leven staan.

Gea Wessels

Na het overlijden van mijn ouders, dat diepe indruk op mij maakte, bleef het gevoel dat ik ook wel ‘iets’ wilde rondom overlijden en uitvaart.

Gaandeweg merkte ik steeds meer dat niet het organiseren maar het ‘spreken’ bij mij past.

Daarom heb ik een opleiding gevolgd tot ritueelbegeleider bij Gaandeweg Uitvaarteducatie in Twello.

In maart 2021 heb ik deze inspirerende opleiding afgesloten en mag ik mij nu, naast juf, ook ritueelbegeleider, uitvaartspreker of woorddienstbegeleider noemen.

Verschillende termen om naasten bij te staan in de week na het overlijden van hun dierbare. Zoeken naar mogelijkheden om het leven van de overledene te gedenken in woorden, muziek, beelden, symbolen en rituelen

Bijzondere diensten

  • Vanuit mijn eigen normen en waarden wil ik je graag helpen om het afscheid van je dierbare vorm te geven. Zelf ben ik christen, maar wel of geen levensovertuiging is voor mij geen bezwaar om je goed bij te kunnen staan in een voor jou verdrietige tijd.
  • Ik ben opgegroeid met het plaatselijke dialect. Hoewel ik het Nederlands goed beheers, ‘ku’j met mie ok plat proat’n’. Als uitvaartspreker kan ik, mocht je dat wensen, ook in het Twents voorgaan.
  • Vroeg of laat komt elk kind in aanraking met verlies. Het liefst wil je je kind daarvoor beschermen. En dat gaat helaas niet. Kinderen voelen alles en hebben openheid nodig. Hoe ben je open zonder ze bang te maken? Als ervaren juf kan ik, samen met het kind, zoeken naar een manier om concreet uitdrukking te geven aan het verlies.

Tekeningen of briefjes meegeven, bellen blazen of een ritueel uitvoeren dat zelf wordt bedacht….. er kan veel.

over